|
AdminS

2 Bieg

Drodzy rodzie i dzieci, pewnie niektórzy z was pamiętają nasz  ubiegłoroczny start w 2 Biegu Charytatywnym Młodych. W rywalizacji sztafet nasza szkoła zajęła 3 miejsce w województwie zdobywając 1500 zł na sprzed sportowy.  W tym roku forma się troszkę zmieniła. Organizujemy wyjazd na tą wspaniałą imprezę, która odbędzie się 16 września w Bydgoszczy. Dzieci startują w formie zabawowej a każdy z nich otrzymuje wspaniały medal i pamiątkowa koszulkę. Pani dyrektor Marzena Wolska poparła ten wyjazd i szkoła zasponsoruje nam przejazd do Bydgoszczy. Liczba miejsc jest ograniczona więc musielibyśmy pospieszyć się ze zgłoszeniami.

Jest to impreza charytatywna lecz w biegu  obowiązuje opłata startowa wniesiona w dowolnej wysokości jednak nie mniejszej niż 5 zł brutto od Uczestnika, która w całości zostanie przekazana na cel charytatywny. 

Poniżej  informacje , osoby chętne prosimy o wysłanie wiadomości na e-dzienniku do pana Rafała Moritza - zostanie przesłany link   do zapisów.

1. W Imprezie udział biorą dzieci (zwane dalej Uczestnikami) w wieku od 4 do 12 lat.

 

2. W Biegu obowiązuje opłata startowa wniesiona w dowolnej wysokości jednak nie mniejszej niż 5 zł brutto od Uczestnika, która w całości zostanie przekazana na cel charytatywny.

3. W każdej z lokalizacji w Imprezie może wziąć udział maksymalnie 350 dzieci. O kolejności nadawania numerów decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat na konto Organizatora. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

4. Bieg rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych:  I kategoria -  4-7 lat, II kategoria -  8-10 lat III kategoria - 11-12 lat.

5. Dystans biegu w ramach Imprezy dla I kategorii wiekowej wynosi 400m, dla II kategorii wiekowej 600m, natomiast dla III kategorii wiekowej 800m.

6. Do udziału w Imprezie zostaną dopuszczone dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie przedstawią w Biurze Zawodów podpisaną zgodę uczestnictwa.    
Pobierz oświadczenie dla osób niepełnoletnich  (Oświadczenie będzie dostępne do pobrania od 2 września godz.   11.00)

7. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika  - opiekuna prawnego, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w Imprezie. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

8. Każde dziecko otrzymuje w pakiecie startowym numer startowy i koszulkę oraz napój.

9. Wszystkie dzieci po ukończeniu Imprezy otrzymają pamiątkowy medal.

10. Czas osiągnięty w Imprezie zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.

Rafał Moritz