|
AdminS

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła 
Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu "Równać Szanse 2017" 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00. 

Tutaj Znajdują się Szczegóły