AdminS

Wyniki rekrutacji

Zgodnie z terminami rekrutacyjnymi komisja rekrutacyjna spotkała się 6 kwietnia 2022r., by przeprowadzić rekrutację do klas pierwszych. Po analizie dokumentów pod względem formalnym i prawnym przyjętych zostało 67 kandydatów, w tym 51 zamieszkałych w rejonie  szkoły i 16 spoza obwodu. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani i przyjęci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.

2 marca rusza rekrutacja do klas 1.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony szkoły lub odebrać w sekretariacie szkoły

ZARZĄDZENIE NR 18/2022 BURMISTRZA BARCINA z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin w roku szkolnym 2022/2023

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie z dnia 31.01.2022 r. w sprawie: powołania Szkolnych Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnych w Zespole Szkół w Barcinie oraz informacji o terminach rekrutacji.

Procedura rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Barcinie

Karta zgłoszenia ucznia do I klasy SP

pobierz    

Wniosek dla ucznia spoza obwodu

pobierz  pobierz