|
AdminS

19 września dzieci z klasy 2c uczestniczyły w wyjątkowych zajęciach na które zostały zaproszone do Biblioteki Miejskiej. Uczniowie doskonalili umiejętności językowe tworząc nowe wyrazy, próbowali również odgadywać znaczenie nietypowych słów. Nie zabrakło również zabaw ruchowych i zajęć plastycznych. Na koniec wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni kolorowymi zakładkami i słodką niespodzianką. Klasa 2c obiecała również, że wkrótce znów odwiedzi bibliotekę.

Ela Rydlewska