|
AdminS

25 września 2018 roku, na terenie naszego miasta odbyła się Geocachingowa Gra Miejska pn.: „Miejsca pamięci” zorganizowana w ramach projektu „Drogowskaz – Niepodległa”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie wspierana przez Stowarzyszenie Otwarte Umysły z miejscowego Zespołu Szkół oraz Grupę Geocaching Barcin Team.

Pani Olga Gralak-Ćwikła oraz pan Hubert Łukomski i Jacek Grobelniak przygotowali dla drużyn trasy pozwalające na poznanie miejsc związanych z historią międzywojennego Barcina. Gra składała się z 11 punktów kontrolnych, które znajdowały się w różnych miejscach Barcina. Zespoły wyruszały z bazy głównej, którą stanowiła biblioteka, w pięciominutowych odstępach czasu. Uczniowie pod opieką nauczycieli i bibliotekarzy zaopatrzeni w tablety i urządzenia GPS oraz mapki, notesy, wodę i słodką przekąskę przeszli trasą wyznaczoną przez organizatorów. O zwycięstwie decydowała liczba punktów zebrana z ilości odnalezionych skrzynek oraz ilości poprawnych odpowiedzi w teście sprawdzającym.

Młodzi ludzie w sposób radosny i twórczy uczestniczyli w przestrzeni miejskiej Barcina, dobrze się bawili i jednocześnie poznawali miejsca związane z historią i życiem kulturalnym Barcina w latach 20-tych i 30-tych XX wieku.

W grze udział wzięli uczniowie szkół podstawowych w Barcinie i Mamliczu, liceum ogólnokształcącego oraz dwie drużyny harcerzy młodszych i starszych. W zabawie wzięło udział 8 drużyn liczących łącznie z opiekunami 30 osób. Wszystkie zespoły otrzymały nagrody rzeczowe w postaci powerbanków i pendrive’ów oraz pamiątkowe dyplomy.

Renata Grabowska

www.biblioteka.barcin.pl