|
AdminS

jo26 września 2018 r. w Zespole Szkół w Barcinie został przeprowadzony projekt edukacyjny pt,, Languages Around The World" dla klas 1- 3 szkoły podstawowej. W projekcie czynnie uczestniczyli wszyscy uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami.

Podczas apelu każda klasa miała zaprezentować kraj, który został jej przydzielony. Uczniowie przekazali wiele ciekawostek dotyczących krajów europejskich takich jak: Hiszpania, Włochy, Belgia, Austria, Francja Wielka Brytania, Holandia,  Niemcy.

 Klasa Ic o profilu artystyczno-językowym zaprezentowała się na scenie piosenką: ,, Hello, hello it' s time for English now".  Był to ich debiut artystyczno - językowy. Ponadto uczniowie z wyżej wymienionej klasy  Wiktor Czyźewski i Lena Nawrocka zaprezentowali scenkę w języku angielskim dotyczącą prawidłowego powitania się w tym języku. W świetlicy szkolnej podczas przerw uczniowie mieli możliwość rozwiązywania łamigłówek, krzyżówek oraz wypełniania kolorowanek związanych z Europą.

Do projektu włączyła się pani Halina Pietrzak - nauczyciel biblioteki. W bibliotece można było zapoznać się z wystawą czasopism i książek oraz przewodników dotyczących Europy. Podczas zajęć z religii z panią Urszulą Osuch uczniowie poznali historię Wieży Babel.

Na lekcjach języka angielskiego podczas zadania polegającego na przypisywaniu odpowiedniego koloru do flagi danego państwa, uczestnicy projektu utrwalali nazwy barw w języku angielskim.

Wychowawczynie klas:  Agnieszka Błażejewska, Jolanta Gołębiewska, Olga Nowicka, Anita Rzepka, Agata Baczyńska, Elżbieta Wojtkowiak Renata Dziurzyńska, Elżbieta Rydlewska Marzena Błaszak, czuwały nad motywowaniem swoich uczniów do czynnego udziału w wydarzeniu.

Pani pedagog Barbara Krause i pani psycholog Anna Rucińska - Niesyn podczas przerw lekcyjnych rozmawiały z dziećmi na temat trudności w przyswajaniu  języka angielskiego; jakie są ich największe obawy przed opanowaniem materiału do sprawdzianu,  kartkówki, testu odpowiedzi ustnej. 

Dekoracje związane z projektem wykonali: I. Goździk,  E. Pałecka, P. Kwaśniewski.

Koordynatorkami projektu były panie:

Elżbieta Kwiatkowska, Iwona Goździk.