|
AdminS

W piątek 28.09.2018 obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji już w środę zostały wywieszone w szkole przy ul. Artylerzystów plakaty przygotowane przez uczniów. Piątek rozpoczął się apelem otwierającym obchody. Przez pierwsze trzy lekcje i dwie przerwy uczniowie zdawali egzamin przed komisjami. Na czwartej lekcji uczniowie przy ul. Artylerzystów brali udział w konkursie, a dwie komisje udały się na ul. Polną, gdzie młodsi uczniowie sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród starszych kolegów. Każdy uczeń, który pomyślnie zdał egzamin otrzymywał stosowny certyfikat, iż jest ekspertem w tej dziedzinie. Ogółem zdawało 152 uczniów, a certyfikaty otrzymało 104 zdających. Zdawało też kilku nauczycieli, wszyscy ze skutkiem pozytywnym :-)

Leszek Owieśny