|
AdminS

Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie: to najważniejsze przesłanie w Europie każdego 26 września, w dniu ogłoszonym przez Radę Europy - Europejskim Dniem Języków. W naszej szkole,  jak co roku, uczniowie klas VII, VIII, III gimnazjalnych oraz klas liceum rywalizowali między sobą rozwiązując różnorodne zadania związane z językami wielu krajów całego świata i ich kulturą. Uczniowie tłumaczyli na język polski wyrazy i zwroty z języka czeskiego i hiszpańskiego,  odczytywali hasło nadane językiem Morsea, rozpoznawali w jakich językach są prezentowane piosenki oraz z jakich krajów świata pochodzą różnorodne pamiątki. EDJ odbył się w naszej szkole już 17 raz i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Obchody Europejskiego Dnia Języków, jak twierdzą organizatorzy p. Katarzyna Wachowska i p. Ewelina Ziętek, to świetny sposób motywowania uczniów do nauki języków obcych, poznawania świata i jego różnorodności kulturowej. EDJ był również okazją do ogłoszenia konkursu na plakat- Jak uczyć się języków obcych. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie  i świetne pomysły.