|
AdminS

Dnia 02.10.2018r. w budynku szkolnym przy ulicy Polnej  odbyły się wybory na Przewodniczącego Szkoły oraz Rzecznika Praw Ucznia. W lokalu wyborczym znajdującym się w szkolnej czytelni uczniowie oddali głosy na swoich kandydatów. W wyniku końcowym Przewodniczącą szkoły została Martyna Ojczenasz z 102 głosami, a zastępcą Roksana Dypolt z 88 głosami. Natomiast Rzecznikiem Praw Ucznia została Pani Ewa Gościńska. Na zebraniu Samorządu Uczniowskiego zostały przydzielone funkcje : sekretarz - Patrycja Patyk, skarbnik - Daria Szefer, protokolant - Maja Wojciechowska. 

Po bardzo wyrównanej walce, przy ul. Artylerzystów przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego została Marta Antczak kl. Va, a zastępcą Zofia Nowak kl. VcRzecznikiem Praw Ucznia została pani Marta Wilk-Wierzbińska.