|
AdminS

W dniach 22-24 października uczniowie klas VII b, c, VIII a, b, c , kl. III d gimnazjum oraz dwóch klas licealnych wzięli udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień.  Spotkanie młodzieży z psychologami (z Pracowni Profilaktyki „KROKUS”)  składało się z dwóch 45 minutowych modułów. Zajęcia miały na celu nie tylko przekazanie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych ( w tym dopalaczy), ale także koncentrowały się na omówieniu z nimi powodów, dla których młodzież sięga po narkotyki. Istotną częścią spotkania była praca z uczniami nad tymi umiejętnościami życiowymi, które mogą uchronić ich przed  dostrzeganiem w substancjach psychoaktywnych jedynej drogi wyjścia z problemu (radzenie sobie ze stresem, podejmowanie przemyślanych decyzji, praca nad poczuciem własnej wartości.

Maja Wojciechowska i Oliwia Wróblewska z klasy VIII c