|
AdminS

        

We wrześniu i w październiku klasa II b brała udział w zajęciach edukacyjno – plastycznych prowadzonych przez pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin. Wrześniowe zajęcia przeprowadziła pani Joanna Kujawa – Drozdowska. Pierwszym etapem warsztatów była zabawa w słowotok podczas, której dzieci musiały w ciągu 30 sekund wypowiedzieć jak najwięcej słów. Celem następnego ćwiczenia było uświadomienie wieloznaczności słów. Uczniowie zobaczyli, że jedno słowo może określać różne przedmioty. Ostatnim elementem tego edukacyjnego warsztatu było narysowanie przez uczestników ilustracji przedstawiających bohaterów wierszy z książki pt. „Jak przekręcać i przeklinać” autorstwa Michała Rusinka. Dzięki piątkowym warsztatom dzieci poznały funkcje języka jako narzędzia komunikacji oraz odkryły twórcze możliwości mowy podczas zabawy ze słowami.

Październikowe zajęcia prowadziła pani Justyna Pałka. Warsztaty rozpoczęła dyrektor biblioteki Pani Grażyna Szafraniak wprowadzając dzieci w tematykę odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, czym jest państwo, naród, społeczeństwo, obywatel i prezydent. Następnie uczestnicy zajęć obejrzeli legendę o Lechu, Czechu i Rusie, i poznali początki powstania państwa polskiego. Kolejnym punktem patriotycznych warsztatów były polskie symbole narodowe – orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”. Dzieci wzięły także czynny udział w zajęciach rozwiązując krzyżówkę patriotyczną, kolorując herby miast oraz stroje ludowe z północno-zachodniego regionu Polski. Na koniec spotkania dzieci z klasy II B pracowali w grupach rozszyfrowując tekst, w którym brakowało słów związanych z godłem Polski. Grupa, która jako pierwsza rozwiązała wyrazową rozsypankę została nagrodzona drobnymi upominkami.

Zajęcia bardzo się nam podobały i z pewnością jeszcze nie raz będziemy tam gościć.

uczniowie klasy II b z wychowawczynią