|
AdminS

muzykaZapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum do udziału w zajęciach wokalno-instrumentalnych. Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci, poprzez śpiew i grę zespołową. Repertuar, który będzie przygotowywany na zajęciach ma być zgodny z upodobaniami dzieci, jednocześnie wprowadzając elementy muzyki wartościowej. Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 16:00 w MDK Barcin. Instruktorem tych zajęć jest Marcin Niesyn – magister sztuki muzycznej ze specjalizacją: Edukacja muzyczna i dyrygentura chóralna. Zajęcia są nieodpłatne