|
AdminS

konkursUczniowie klas I-III brali udział w szkolnym konkursie plastyczno- językowym  pt:" Pocztówka do Świętego Mikołaja niesiona przez Orła Białego"  w dniach 28-30 listopada 2018.  Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci, inspirowanie do pracy twórczej wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych, promowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego oraz chęci pogłębiania wiedzy związanej z krajami angielskiego obszaru językowego, doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielnie pracę z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i nośników informacji stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami, kultywowanie polskich tradycji świątecznych i obrzędowych Uczniowie wykazali się dużą  kreatywnością oraz pomysłowością w wykonaniu pocztówek. Ocenie podlegała estetyka wykonania pracy, pomysłowość i poprawność językowa.

Wyniki konkursu:

Klasy I

Miejsce I Aleksandra Czyżewska kl. I c

Miejsce II Michalina Czechnik  kl. I d

Miejsce III Wojciech Różycki  kl. I b

Wyróżnienie: Wiktor Pawlak kl. Ic, Martyna Kranc kl I d

Klasy II

Miejsce I Paweł Niesyn kl. II b

Miejsce II Zuzanna Kwaśniewska kl. II c

Miejsce III Klaudia Ostrowska kl. II a

Klasy III

Miejsce I Zuzanna Nawrocka kl. III a

Miejsce II Wiktoria Borus kl. III a

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom 

Organizator konkursu Elżbieta Kwiatkowska