|
AdminS

Odpłatnośc za obiady przy u. Artylerzystów

na miesiąc STYCZEŃ 

wynosi 24 złote

Płatność do 10 stycznia