|
AdminS

         Wycieczka do Komendy    Wycieczka do Komendy

19 marca 2019 r. klasy I c i I d odwiedziły Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. W sali edukacyjnej „Ognik” zrealizowane zostały praktyczne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dzieci zapoznane zostały z zagrożeniami oraz zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Głównym celem odwiedzin Komendy była poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią. Prezentacja zasad (w formie projekcji bajek, zabaw kierowanych dla dzieci) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętność alarmowania oraz wykorzystanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych do celów ewakuacji z zagrożonych obiektów pozwolą nie tylko zapobiegać zagrożeniom, ale też sprawnie działać, kiedy zagrożenia już wystąpią. Niewątpliwą atrakcją był ,,Domek Zagrożeń” – pełen dźwięków, efektów dymowych i świetlnych symulator zagrożeń, który w mikro skali pokazał co może wydarzyć się w naszym domu, gdy nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Potem zwiedzaliśmy budynek komendy, ogromne wozy strażackie. Byliśmy również na dachu, gdzie lądują śmigłowce. Czy to była wycieczka czy lekcja? Nauczyliśmy się jak unikać zagrożeńw swoim otoczeniu, co można w nim poprawić, aby podnieść poziom bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich, a także jak prawidłowo zareagować w przypadku zagrożenia.

Agata Baczyńska