AdminS

Informuję, że Komitet Strajkowy podjął decyzję o kontynuacji strajku.
Jak zwykle przy ul. Artylerzystów będą odbywać się zajęcia świetlicowe w godzinach 6.45 - 16.00
Propozycje zajęć na jutrzejszy dzień:
1. Zajęcia z doradcą zawodowym dla klas VIII - 8.00-9.30 (przy Polnej).
2. Zajęcia z doradcą zawodowym dla klas III gimnazjum i liceum - 10.00-11.30 (przy Polnej).
3. Gry i zabawy na świeżym powietrzu dla uczniów klas I sp. - 8.00 - 12. 00 (przy ul. Artylerzystów).
4. Przyśpieszony kurs kroju i szycia dla chętnych - 8.00 - 12.00 (przy ul. Polnej). 
5. Zabawy informatyczne dla chętnych - 9.00 - 12.00 (przy ul. Artylerzystów).
6. Zajęcia przygotowujące do sakramentu Komunii św. dla uczniów klas III sp. - 8.00 -12.00 (przy ul. Artylerzystów).
7. Zajęcia z technik efektywnego uczenia się 9.00 -12.00 (przy ul. Polnej).
8. Zawiłości języka angielskiego, czyli konwersacje w języku angielskim - 8.00-12.00 (przy ul. Polnej).
9. Spotkanie z harcerzami - 9.00-12.00 (przy ul. Artylerzystów).
10. Spotkanie uczniów klasy II LO - przygotowanie zakończenia roku szkolnego dla III LO - 9.00 -12.00 (przy ul. Polnej).
11. Zajęcia artystyczno - literackie - 9.00 - 12.00 (przy ul. Polnej).

Dyrektor Zespołu Szkół w Barcinie

Marzena Wolska