AdminS

11 czerwca w domu kultury Barcinie dr Marzena Żylińska wygłosi wykład pt. „Oczywistość czy herezja. W poszukiwaniu nowego modelu uczenia się” oraz poprowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli.
11 czerwca 2019 roku w Barcinie dr Marzena Żylińska, autorka książki „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”, wygłosi wykład i poprowadzi warsztaty dla nauczycieli. Doktor Marzena Żylińska zajmuje się metodyką i neurodydaktyką. Propaguje wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej. Pracuje jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. W licznych publikacjach i na seminariach promuje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Współorganizowała europejski projekt „Zmieniająca się szkoła”. Jest autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz książek. Obecnie wdraża projekt „Budząca się szkoła” Rozmowa z dr Marzeną Żylińską "Jeśli mamy dobre relacje, w mózgu rządzi szczęście".

www.barcin.pl