AdminS

Dnia 30 maja 2019 roku uczestniczyliśmy w zajęciach z przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Barcinie. Zajęcia zostały poprowadzone przez panią Marlenę Czerwiak (inspektora ds. działalności gospodarczej), panią Wiolettę Szumacher (pracownika żnińskiego oddziału ZUS-u), panią Agnieszkę Zdralek (pracownika Urzędu Skarbowego w Żninie) oraz panią Bernadetę Chojnacką (skarbnika gminy Barcin). Dowiedzieliśmy się, jakie są rodzaje podatków, co składa się na budżet gminy oraz jakie są wydatki gminy Barcin. Zajęcia były bardzo ciekawe. Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję uczestniczyć w podobnym spotkaniu. Serdecznie dziękujemy wyżej wymienionym panią za przekazanie nam przydatnej wiedzy, a panu wiceburmistrzowi Hubertowi Łukomskiemu za zorganizowanie spotkania.

Uczniowie I klasy LO