AdminS

Dnia 31 maja 2019 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch lekcjach zorganizowanych w ramach projektu: Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży - Bakcyl. Projekt Bakcyl to przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków do roli trenerów (wolontariuszy) przygotowanych do prowadzenia lekcji z młodzieżą. W naszej szkole lekcje poprowadziła pani Barbara Pawlik. Tematem zajęć były pieniądze, oszczędzanie i inwestowanie. Realizowane przez panią Barbarę tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uzmysłowiliśmy sobie, że warto oszczędzać i w sposób przemyślany dysponować własnymi pieniędzmi. Serdecznie dziękujemy pani wolontariusz za przekazanie nam cennej wiedzy o finansach, a pani Annie Kończal za zorganizowanie tej niezwykłej lekcji.

Uczniowie I klasy LO