AdminS

Listy przyjętych do Liceum wywieszone są w budynku przy ul. Polnej. Należy niezwłocznie donieść oryginał świadectwa . Stanowić to będzie potwierdzenie woli nauki w naszym liceum i zamkniecie procesu rekrutacji.