AdminS

Zgodnie z Zarządzeniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, w terminie od 16 lipca 2019 r. od godziny 12.00 do 22 lipca 2019 r. do godziny 15.00 mogą składać do szkół, w których są wolne miejsca, wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.