AdminS

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęliśmy realizacją programu Ludzie Lafarge. Drugiego września dzięki inicjatywie pracowników Lafarge Zakład Górniczy, których dzieci uczą się w Zespole Szkół w Barcinie oraz nauczycielom tej placówki stanęły na holu piękne, nowoczesne kąciki. Celem ich tworzenia było uatrakcyjnienie spędzania przerw śródlekcyjnych   dla uczniów klas młodszych. Siedząc w sofach wśród kwiatów mogą odpoczywać i poczytać kolorowe gazetki, rozwijać swoją artystyczną twórczość przy postawionej w kąciku tablicy.

Dobroczynna akcja Ludzie Lafarge stworzyła nowoczesną przestrzeń do aktywnego relaksu podczas przerw śródlekcyjnych. Pomysłodawcom i wszystkim osobom zaangażowanym w projekt serdecznie dziękujemy.

                        

                                                                                                                 Arleta Nowak