AdminS

Pozyskaliśmy fundusze na realizację kolejnego projektu - Programowanie łączy pokolenia, który napisały i wdrożą panie Jolanta Gołębiewska, Olga Nowicka przy wsparciu pani Marzeny Wolskiej i koordynatora z ramienia  Lafarge - pani Bernadety Szczygielskiej. Tym razem uczniowie klas II szkoły podstawowej i przedszkola będę rozwijać się cyfrowo i matematycznie podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Oto dlaczego właśnie ten projekt otrzymał grant? 

Do realizacji tego projektu skłoniła nas obserwacja dzieci, które uczymy. Widzimy, że już w wieku 6,7 lat maja one komórki, tablety i potrafią się nimi posługiwać lepiej od rodziców, dziadków, czasami też nauczycieli J Tego nie zmienimy! Chcemy jednak pokazać, że można wykorzystać elektronikę do efektywnych, pozytywnych działań, np. programowania, które rozwija matematyczne i  logiczne myślenie u dziecka, porządkuje jego wiedzę z zakresu matematyki, przyrody.  Rodzice, Dziadkowie często tego nie rozumieją, uważają, że jeżeli dziecko korzysta z tabletu, telefonu, to robi to w  celu  rozrywki. Tak pewnie też jest, ale nie zawsze. Chcemy pokazać Rodzicom i Dziadkom, jak można się rozwijać w sieci, pragniemy, że dzieci dzieliły się sukcesami z programowania, tworząc więź porozumienia z dziadkami, rodzicami.  Profesor Jacek Pyżalski często wspominał o ‘zasadzie pęku kluczy’. Klucze oznaczają sposoby pracy nauczyciela, rodzica, dziadków – gdy klucz nie pasuje do zamka (metoda do dziecka), nie wystarczy powiedzieć ‘mój klucz nie działa’, bo jeśli jest to jedyny klucz, to nic więcej nie zrobimy – wyjaśniał. Pomysłów, jak radzi prof. Pyżalski, zgodnie z ‘zasadą pęku kluczy’ powinno być wiele  i ciągle przybywać. I nasz pomysł jest jednym z nich!

 M. Wolska