AdminS

30 września tradycyjnie już świętowaliśmy w świetlicy Dzień Chłopca. Dziewczęta złożyły chłopakom życzenia oraz przygotowały dla swoich kolegów kilka konkursów. Chłopcy próbowali swoich sił w różnych konkurencjach: sprawnościowejz podbijaniem piłeczki oraz tanecznej z przekazywaniem piłki w rytm muzyki. Mogli też sprawdzić swoją wiedzę w quizie o markach samochodów i rodzajach kwiatów. Każdy chłopiec otrzymał laurkę z życzeniami. Zabawom towarzyszyła muzyka, a dzieci częstowały się cukierkami. To był naprawdę udany dzień.

     I. Goździk, H. Pietrzak