AdminS

akademiapuchatkaAkademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach:  na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W trakcie zajęć omówione zostaną zasady bezpiecznych zachowań wraz z sytuacjami, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. W czasie programu uczniowie będą uczyć się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń. Rozwój dziecka i jego samodzielności stawia przed nami wciąż nowe wymagania i konieczność wyposażenia go w umiejętność przewidywania niebezpieczeństw i zagrożeń, unikania ich, a jeśli zaistnieją – w zdolność radzenia sobie z trudną sytuacją. Program realizowany będzie od października do lutego 2020r.

                                                                                                                                           Emilia Pałecka