AdminS


Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji społecznych, jakie są organizowane w Polsce od kilku lat. To akcje charytatywno-ekologiczne, do których może włączyć się każdy.
Oto zwycięskie klasy
Kategoria klas I - III
Miejsce I - 78 kg, klasa III a (dyplom i słodki upominek dla klasy); Miejsce II - 60 kg, klasa II b (dyplom); Miejsce III - 58 kg, klasa III b (dyplom)

Kategoria klas IV - V
Miejsce I - 36 kg, klasa V e (dyplom i dzień bez kartkówki i pytania); Miejsce II - 23 kg, klasa V b (dyplom); Miejsce III - 16 kg, klasa V d (dyplom)

Kategoria klas VI - VIII
Miejsce I - 33 kg, klasa VI e (dyplom i dzień bez kartkówki i pytania); Miejsce II - 18 kg, klasa VI d (dyplom); Miejsce III - 14 kg, klasa VIII b (dyplom)

Kategoria klas LO
Miejsce I - 22 kg, klasa I (dyplom, dzień bez kartkówki i pytania); Miejsce II - 8 kg, klasa II (dyplom); Miejsce III - 4 kg, klasa III (dyplom)

Dziękujemy wszystkim klasom za włączenie się w zbiórkę nakrętek na rzecz kolorowego zakątka, a klasom wyróżnionym gratulujemy. Koordynatorkami akcji są p. Monika Łukomska i p. Karolina Moritz