|
AdminS

     

Uczniowie klasy 5 prezentują proste, prostopadłe i proste równoległe.

Tomasz Woźnicki