AdminS

Dnia 05 listopada 2019r. uczniowie klas III a, III b, III c oraz IV a wzięli udział w warsztatach profilaktycznych, w ramach programu edukacyjnego „Pajęczyna marzeń”. Celem programu było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego poza ekranem komputera oraz ukazanie negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera, Internetu, gier sieciowych i portali społecznościowych. Uczniowie poznali też korzystne aspekty korzystania z Internetu oraz nauczyli się, jak bezpiecznie korzystać z sieci. Warsztaty miały formę 2-godzinnych spotkań, prowadzonych metodami aktywnymi z wykorzystaniem rekwizytów i pomocy dydaktycznych. Zajęcia poprowadzili terapeuci z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy.

Anna Rucińska-Niesyn