AdminS

      

20 listopada 2019 r. uczniowie liceum oraz kółka biologicznego pod opieką p. Dominiki Wysockiej pojechało na wykład prof. dr hab. Tomasza Grzybowskiego pt. ”Czy istnieje “gejowski gen”? O genetycznych uwarunkowaniach homoseksualizmu i innych złożonych słów kilka”. Był to kolejny wyjazd uczniów na wykłady z cyklu „Medycznej środy”. Wykład odbył się w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy i cieszył się dużym zainteresowaniem. Profesor powoływał się na prace polskich i zagranicznych naukowców. Omawiał wiele cech ludzkich, które mogą mieć podłożenie nie tylko środowiskowe, ale również genetyczne, np. skłonności do agresji czy empatia. Na przykładzie uzależnienia od nikotyny pokazał, że niektóre cechy nie są zapisane w naszych genach, ale możemy posiadać zespół alleli, powodujący podatność na nikotynizm. Odnośnie homoseksualizmu, wyraźnie zaznaczył, że nie udowodniono istnienia “gejowskiego genu”. Oznajmił, że orientacja homoseksualna prawdopodobnie zależy od działania wielu genów, jednak największy wpływ ma środowisko. Wykład wszystkim bardzo się podobał i czekamy na kolejną “Medyczną środę”.

Julia Hełminiak i Marta Burnos, kl. II LO