AdminS

Od dnia 14.09.20212 r. do 23.09.2022 r.

zbierane są pieniądze za obiady

(budynek przy ul. Artylerzystów)

na miesiąc wrzesień

Cena jednego obiadu wynosi 4  zł.

Odpłatność za miesiąc: 

dla ucznia 60 zł