AdminS

Od dnia 9.11.2023 r. do 21.11.2023 r.

zbierane są pieniądze za obiady

na miesiąc listopad

Cena jednego obiadu wynosi 4  zł.

Odpłatność za miesiąc: 

dla ucznia 76 zł

Odpisy  z obiadów dokonywane  będą  po wcześniejszym zgłoszeniu

do godziny 7:30 w sekretariacie szkoły  pod nr. telefonu 383-25-86 lub w kuchni.