AdminS

18 maja wspominaliśmy 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Na lekcjach religii młodzież klas VII i VIII a otrzymała  zadanie, które polegało na zapoznaniu się z historią  życia naszego Rodaka. Poprosiłam, aby napisali krótką biografię.  Praca uczniów była wykonana prawie w 100%. Wywiązali się z niej bardzo dobrze. Kontynuując wspomnienie 100 Urodzin, na następnej katechezie poprosiłam o wyszukanie fotografii przedstawiających naszego Świętego. Znalazły się też osoby , które wykonały również rysunki. Podałam młodzieży  modlitwę, której nauczył małego jedenastoletniego Karolka jego tato. Papież wspominał, że modlił  się codziennie przez całe życie. Zachęcam do odmawiania jej, gdyż prosimy w niej o potrzebne dary Ducha Świętego: o  mądrość, rozum, radę, umiejętność, męstwo, pobożność i bojaźń Bożą. 

Oto treść modlitwy:

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

                                                 Urszula Osuch