AdminS

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania przeciwdziałania COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W BARCINIE

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły, muszą mieć przy sobie podpisany załącznik nr 2 (str.11 Procedury).

Prosimy wszystkich o wnikliwe zapoznanie się z procedurą. Dokument znajdue siię także w Librusie, w zakładce PLIKI SZKOŁY!