AdminS

Tak dzieci z klasy 3 a dziękowały w Dniu Matki swoim mamom za ich miłość, opiekę i wychowanie!