AdminS

Msza Pogrzebowa Pana Tomasza Woźnickiego

rozpocznie się 6 czerwca o godz.11.00

na Cmentarzu Nowofarnym przy. ul.Artyleryjskiej 10 w Bydgoszczy.

Wjazd od ul. Kamiennej.