AdminS

Burmistrz Barcina Michał Pęziak, w dniu 3 czerwca 2020 r., podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Umowa ta jest gwarancją otrzymania 94.980,00 zł na sfinansowanie zakupu laptopów, mobilnych routerów oraz dostępu do Internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Łącznie zaplanowani zakup 53 szt. laptopów, 20 mobilnych routerów oraz 18 doładowań Internetu. Urządzenia te zostaną przekazane do szkół podstawowych w Barcinie, Piechcinie oraz Mamliczu, wg zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów szkół. Sprzęt zostanie wypożyczony przez szkoły uczniom na okres zdalnej nauki.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.