AdminS

Uczniowie klas siódmych uczestniczyli w innowacji pedagogicznej „Spacerując po Milky Way” realizowanej na zajęciach pozalekcyjnych. Innowacja była związana z astronomią, która jest nieobecna w podstawie programowej z fizyki. Głównym celem innowacji było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania astronomią, poznanie praw opisujących przebieg zjawisk fizycznych i astronomicznych w przyrodzie. Na zajęciach poznawaliśmy m.in. budowę Słońca, gwiazdozbiory widoczne na nocnym niebie nad Polską, uczyliśmy się obsługiwać obrotową mapę nieba tę którą można trzymać w dłoni jak i tę dostępną w Internecie. Myślę, że dla niektórych z uczestników innowacji był to początek fascynującej przygody z astronomią.

J. Lubecka-Grobelna