AdminS

Nasze zaangażowanie w projekt Erasmus plus "Kreatywność w klasie", który realizowany był również jako projekt eTwinning, zostało docenione i nagrodzone Krajową Odznaką Jakości. W ocenie pod uwagę brane było m. in. regularność i poziom działań, wykorzystanie narzędzi cyfrowych, regularne raportowanie na temat działań projektowych i przeprowadzona ewaluacja projektu. Wszyscy ciężko pracowali na ten efekt podczas współpracy online z partnerami z Francji, Hiszpanii, Turcji i Bułgarii oraz podczas spotkań wyjazdowych rozwijając swoją kreatywność i wszystkie możliwe kompetencje, zwłaszcza komunikację w języku angielskim. 

Nasi uczniowie i nauczyciele po raz kolejny pokazali, że pracują na wysokim poziomie. Brawa dla Wszystkich.