AdminS

 

Na sierpniowym zebraniu  RR  ustalono , że składka na Radę Rodziców się nie zmieni, zostaje 50 zł.

Składki można wpłacać u wychowawców na zebraniach 

 lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie Imienia i Nazwiska ucznia

 oraz klasę do której uczęszcza.

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców

 przy ul. Artylerzystów

BS Barcin  72 8167 0008 0010 5851 5000 0001

 

 

Nr konta bankowego Rady Rodziców

 przy ul. Polnej

BS Barcin 15 8167 0008 0010 5978 3000 0010