AdminS

1.Organizatorem Szkolnego Konkursu Plastycznego pt."Mój Anioł Stróż" jest p. Urszula Osuch, p. Ewa Masztalerz, ks. Bogusław Krzemiński, ks. Hubert Staszak.

2.Współpraca i patronat: Katolicka Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu i Wydział Katechetyczny w Gnieźnie.

3.Cele konkursu: kształtowanie postaw twórczych dzieci, popularyzacja wśród uczniów aktywności plastycznej, rozwijanie współpracy między szkołami, propagowanie wartości chrześcijańskich.

4.Zasady i przebieg konkursu: w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana indywidualnie i samodzielnie przez dziecko.

5.Kategorie konkursowe: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III SP, uczniowie klas IV-VI i VII-VIII SP. 

6.Temat pracy konkursowej brzmi: Mój Anioł Stróż.

7.Technika prac: farby

8.Format pracy: A-3

9.Liczba prac: każde przedszkole oddaje po 2 prace, a każda szkoła podstawowa wysyła maksymalnie po 3 prace w kategoriach: klasy I-III i IV-VI i VII-VIII.

Prace należy podpisać na odwrocie:

Imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, opiekun kierujący pracą na konkurs, telefon kontaktowy.

10.Ocena prac: prace oceni komisja(szkolna, a dalej komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Katolickiej w Inowrocławiu.

11.Nagrody: w każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody i dyplomy.

12.Termin oddania prac: 17.09.2020 do p. Urszuli Osuch,  p. Ewy Masztalerz, ks. Bogusława Krzemińskiego, ks. Huberta Staszaka.

13.Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 2 października 2020r o godzinie 11.00 w Katolickiej Szkole Podstawowej w Inowrocławiu.

14.Prace konkursowe nie będą zwracane.

15.Zgoda: Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikacje danych osobowych i wykorzystanie ich w celu popularyzacji konkursu.