AdminS

Uczniowie klasy 3c wzięli udział w projekcie „Buduję, koduję, programuję”, realizowanym przez KPCEN w Toruniu, współfinansowanym ze środków UE. Celem projektu było zwiększenie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę kodowania i programowania. Na zajęciach uczniowie rozwijali umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów oraz samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia, umiejętność budowania algorytmów oraz umiejętność programowania, poznali znaczenie pojęć związanych z informatyką, prezentowali i argumentowali swoje pomysły oraz współpracowali w grupie. Uczniowie klasy 3c bardzo aktywnie brali udział w zajęciach.

Prowadząca zajęcia Anna Głowicka-Koczorowska