AdminS

Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia. Podczas lekcji religii poznając przypowieści uczyliśmy się jak pomagać innym, przebaczać i naprawiać wyrządzone zło. Dużo radości sprawiło nam wcielenie się w postacie występujące w przypowieściach biblijnych: o synu marnotrawnym, miłosiernym Samarytaninie i zagubionej owcy.

Ewa Masztalerz