AdminS

             

16 marca 2021 roku Zarządzeniem nr 3 oficjalnie powołano  Zespół ds. rozwoju szkoły ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie w ramach projektupt. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Barcin” nr POWR.02.10.00-00-3011/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja

W skład Zespołu ds. rozwoju szkoły ćwiczeń wchodzą: 

  • dyrektor szkoły ćwiczeń pełniący również rolę lidera szkoły ćwiczeń:  Marzena Wolska 
  • nauczyciele, którzy realizują zadania szkoły ćwiczeń:
   • nauczyciele reprezentujący obszar językowy:  Katarzyna Wachowska, Ewelina Ziętek 
   • nauczyciel reprezentujący obszar matematyczny:  Donata Przybylińska 
   • nauczyciel reprezentujący obszar informatyczny: Sylwia Gwizdała 
   • nauczyciele reprezentujący obszar przedmiotów przyrodniczych:Iwona Zbieranek, Jolanta Lubecka - Grobelna, Katarzyna Czyżewska, Dominika Wysocka, Agnieszka Błażejewska 
  • koordynator szkoły ćwiczeń: Małgorzata Wiland 
  • przedstawiciel instytucji wspomagania - Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli - pani Wiesława Kitajgrodzka 
  • przedstawiciel szkoły wyższej - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - dr Krzysztof Wawrzyniak 

Tego dnia odbyło się też pierwsze spotkanie zespołu, podczas którego omówiono zadania związane z realizacją projektu, omówiono szkolenia, w których kadra pedagogiczna weźmie udział, zarys materiałów szkoleniowych oraz harmonogram działań. Dr Krzysztof Wawrzyniak wygłosił niezwykle ważny i aktualny dzisiaj temat: Rola motywacji w życiu człowieka.

W kwietniu rozpoczną się szkolenia, które są rezultatem przeprowadzonej rok temu diagnozy.

Marzena Wolska