AdminS

Uczniowie klasy maturalnej stają przed bardzo ważnym wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dlatego na zajęciach z wychowawcą realizowane są tematy w ramach doradztwa zawodowego. Niedawno na spotkanie online zaprosiliśmy przedstawiciela UKW Pana Profesora Piotra Kostyło, kierownika Katedry Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej. Maturzyści mieli okazję zapoznać się z ofertą rekrutacyjną Wydziału Pedagogiki bydgoskiego uniwersytetu. Dotyczyła ona dwóch nowych kierunków – „Edukacji dla bezpieczeństwa” i „Wiedzy o społeczeństwie”. Wielu z nas określenia te kojarzą się z przedmiotami szkolnymi, i rzeczywiście studia na UKW przygotowują również do nauczania w szkole, ale jak się okazało nie tylko! Chodzi o szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczeństwa, które jest ważną potrzebą, o czym przekonujemy się ostatnio bardzo mocno w czasie pandemii. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze sposobem realizacji zajęć, często prowadzonych przez praktyków – policjantów, żołnierzy zawodowych, strażaków i ratowników medycznych. Dowiedzieli się także, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie, do jakiej pracy przygotowują ich studia. Takie spotkania są bardzo cenne, powalają pozyskać konkretne, rzetelne informacje z pierwszej ręki, bezpośrednio od wykładowców. Dziękujemy Panu Profesorowi za przyjęcie zaproszenia i udział w naszych zajęciach oraz za przedstawienie oferty.