AdminS

Czy wiecie, że dziś obchodzimy 78 rocznicę akcji pod Arsenałem, czyli akcji zbrojnej Grup Szturmowych Szarych Szeregów o kryptonimie „Meksyk II” przeprowadzonej 26 marca 1943? W jej wyniku uwolniono podharcmistrza Jana Bytnara ps. Rudy oraz 20 innych więźniów przewożonych po przesłuchaniach z siedziby Gestapo do więzienia Pawiak.

Akcja została zaplanowana przez Tadeusza Zawadzkiego ps. Zośka. Jej dowódcą był Stanisław Broniewski ps. Orsza. Odznaczył się w niej Aleksy Dawidowski ps. Alek, który został ciężko ranny w brzuch. Zdołał jednak celnie rzucić granatem, ten rozerwał się w bramie pałacu, by otworzyć oddziałowi drogę odwrotu.

Na lekcjach języka polskiego uczniowie klasy 8 b i 8 c zainspirowani przez p. Halinę Kolińską pracowali nad projektem "Akcja pod Arsenałem". Pozwolił on uczniom zrozumieć realia tamtych dni, a jednocześnie lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. W filmiku dzielimy się efektami naszej pracy.