AdminS

Lekcję przygotowały panie: Monika Wardęcka i Emilia Pałecka, a zrealizowały ją z klasą 2c. Zajęcia były połączeniem edukacji przyrodniczej z edukacją plastyczno - techniczną. Prowadzące zwróciły uwagę na to, że motyw łąki często wykorzystywany jest w literaturze, muzyce i malarstwie. Wielcy artyści czerpali i nadal czerpią  inspiracje właśnie z natury, dlatego na zajęciach zaprezentowane zostały niektóre dzieła słynnych malarzy. Na podstawie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć i własnych doświadczeń, każdy uczeń miał szansę wyrazić swoje odczucia i wrażenia estetyczne  za pomocą farby i pędzla. Autorem cyklu uczenia się przez doświadczenie jest David Kolb, który traktował nauczanie jako sekwencję czterech powtarzających się etapów: doświadczenia, refleksji, teorii i praktyki. Etapy te można przeprowadzić w różnej kolejności bądź je przeplatać. Model uczenia się przez doświadczenie opiera się na aktywnym przyswajaniu wiedzy. Wiedza teoretyczna nie stanowi tu kluczowego elementu, najistotniejsze jest rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów oraz krytycznego myślenia. W procesie uczenia się nie można oddzielić myślenia od działania i przeżywania, dlatego tak istotne jest, aby uczeń miał szansę doświadczać różnych form aktywności w trakcie lekcji, wówczas istnieje szansa na trwałe przyswojenie wiedzy.  Podczas tej lekcji uczniowie mieli możliwość poszukiwania, analizowania, wnioskowania i rozwiązywania problemów indywidualni, lub zespołowo. Ich łąki wyglądały przepięknie, co można podziwiać na zdjęciach. 

Dziękuję pani Monice i pani Emilii za przeprowadzenie tej inspirującej i pachnącej lekcji, a uczniom klasy 2 c gratuluję kreatywności i aktywności.

 Marzena Wolska