AdminS

 robienie notatek

Wykonywanie notatek jest bardzo cenne dla procesu nauki. Dzięki nim mamy możliwość zapamiętywania i utrwalania wielu treści. Należy jednak pamiętać, aby notatkę wykonać w przemyślany sposób. Zadaniem uczniów z klas 7 podczas lekcji geografii było wykonanie notatek na wieszaku. Aby zrobić to poprawnie, w pierwszym kroku należało dobrze zaplanować wszystkie działania. Współpraca w grupach okazała się niezwykle owocna. W efekcie powstały bardzo dobrze uporządkowane notatki, a zaangażowanie wszystkich uczniów z pewnością przyniesie oczekiwany rezultat.