AdminS

savoir – vivre

Znajomość obyczajów, reguł towarzyskich i form grzecznościowych, to kluczowe umiejętności kształtowane od najmłodszych lat naszego życia. Właściwe zachowanie się, kultura wypowiedzi, sposób postępowania w określonych sytuacjach, a także życzliwość wobec innych świadczą o tym jakimi ludźmi jesteśmy. Dobre maniery to ogół zachowań mówiący wiele o naszym wychowaniu, ogładzie i kulturze osobistej. Właśnie za ich pośrednictwem możemy zapracować sobie na sympatię i szacunek innych ludzi. Z tych właśnie względów uczniowie klas 1-3 przez cały tydzień poznawali i utrwalali zasady etykiety. Wychowawcy klas przygotowali szereg działań, które służyć miały zrozumieniu ponadczasowych i uniwersalnych wartości. Dzieci wykonywały plakaty, odgrywały scenki, przygotowywały posiłki, nakrywały do stołu, dbały o porządek i o siebie nawzajem! Zaangażowały się do tego stopnia, że bez trudu codziennie nagradzano damę i dżentelmena klasowego. Zwieńczeniem wszystkich działań było zaprezentowanie się w stroju damy, bądź eleganckiego dżentelmena. Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia sprzyjać będą wyrobieniu trwałych nawyków i postaw u dzieci.

 

Wychowawcy klas 1-3