AdminS

 

liga

12 czerwca 2024 r. w III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu odbyło się uroczyste zakończenie konkursu matematycznego “Liga Zadaniowa”.

Patronat nad Konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, a współorganizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Kuratorium  Oświaty w Bydgoszczy  oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Celem Konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych. Konkurs jest trzyetapowy i składa się z etapu szkolnego oraz kilku spotkań rozłożonych równomiernie w ciągu roku szkolnego, w tym z etapu rejonowego (trzy spotkania), etapu wojewódzkiego dla klas VII oraz uroczystego zakończenia.

Laureatom przysługuje zwolnienie z egzaminu zewnętrznego na odpowiednim etapie edukacji, a finalistom dodatkowe punkty przy ubieganiu się o przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej. 

W roku szkolnym 2023/24 w etapie rejonowym Ligi Zadaniowej uczestniczyły trzy uczennice z klasy 6.  Miło jest ogłosić, że wytrwałość i systematyczna praca dwóch z nich zostały uwieńczone sukcesem. Marta Banaszak z klasy 6d uzyskała II miejsce, a Zofia Futyma z klasy 6b - wyróżnienie. Hani Zielińskiej z klasy 6d zabrakło niewiele do wyróżnienia. Nagrody i dyplomy wręczała przewodnicząca Komitetu konkursowego Ligi Zadaniowej dr Agnieszka Krause.

Gratuluję uczennicom i życzę sukcesu w przyszłym roku,  jednocześnie  zachęcam innych uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Szkolny opiekun konkursu

Klaudia Jóźwiak