AdminS

XXI DZIEŃ PAPIESKI

NON ABBIATE PAURA – NIE LĘKAJCIE SIĘ

apel

 

W miniony piątek 22 października na deskach sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Barcinie pod kierownictwem zespołu katechetów oraz p. Agnieszki Korzempy, dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Barcinie uczciły dzieło i postać Świętego Papieża Polaka – Jana Pawła II. Montaż słowno-muzyczny nawiązywał w sposób szczególny do Uroczystości XXI Dnia Papieskiego, która w tym roku, w całym Polskim Kościele przeżywana była pod hasłem: NON ABBIATE PAURA – NIE LĘKAJCIE SIĘ. Słowa te zostały zaczerpnięte z homilii inauguracyjnej pontyfikat, która została wygłoszona przez nowo wybranego Papieża na Placu Świętego Piotra Apostoła w Rzymie, w dniu 22 października 1978 roku. Papież wyraźnie zaznaczył w niej kierunek i cel swojej Posługi Piotrowej, aby dać Kościołowi i światu, wszystkim społecznościom, a także pojedynczemu człowiekowi Nadzieję Chrystusową, która dodaje odwagi, siły i wiary, tym samym przełamuje wszelki lęk, nieustannie próbujący zawładnąć człowiekiem. Młodzi aktorzy ukazali niezwykłą relację, silny wpływ na Papieża Wojtyłę przez Prymasa Wyszyńskiego. Zostały przywołane słowa Jana Pawła II bezpośrednio skierowane do Prymasa Tysiąclecia, iż: Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie Jego niezłomna wiara, która nie poddała się opresyjnemu lękowi, nie cofnęła się przed cierpieniem i więzieniem, a wszystko to dla dobra Narodu Polskiego i Kościoła Chrystusowego. Młodzi aktorzy stanęli na wysokości zadania, genialnie wcielając się w tak znamienite postacie prezentując przy tym relację Ojca-Mistrza, a Syna-Ucznia, a także wątki z życia Prymasa, który dał świadectwo jak przełamywać lęk i nienawiść w czasie uwięzienia. Zostało ukazane m. in. erygowanie Czternastu Stacji Drogi Krzyżowej w Rywałdzie, następnie ułożenie i złożenie Aktu Osobistego Poświęcenia się Maryi Niepokalanej w Stoczku Warmińskim. Uczniowie zaprezentowali również inicjatywy Prymasa, które pojawiły się podczas pobytu w Komańczy: Wielka Nowenna Narodowa, Jasnogórskie Śluby Narodu, Jubileusz 1000-lecia Chrztu Polski, czy wreszcie peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej po całej Polsce. Chór dziecięco-młodzieżowy wykonał takie pieśni jak: Nie lękajcie się, O Niezłomny Prymasie Tysiąclecia, Czarna Madonno. Pojawiły się odczytane teksty i odegrane na trąbce przez małego artystę melodie Bogurodzicy – pierwszego Hymnu Polski. Nie zabrakło również Fanfar Jasnogórskich. W scenografii kluczowe miejsce zajmował obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, otoczony kwiatami i flagami, jak również prezentacja multimedialna, przedstawiająca m. in. liczne fotografie osoby Wojtyły i Wyszyńskiego przygotowaną przez p. Sylwię Gwizdałę. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przebiegu tychże Uroczystości w naszej społeczności szkolnej.

Wtażu W montażu słowno-muzycznym brali udział następujący uczniowie:

 • Gabriela Kaniuka
 • Karolina Mazurek
 • Emilia Kolińska
 • Zofia Forgiel
 • Julia Bałas
 • Zofia Nowak
 • Amelka Bolińska
 • Zuzia Nawrocka
 • Antoni Mika
 • Bartosz Olszak
 • Natalia Abramowska
 • Zuzanna Safian
 • Patrycja Sosnowska
 • Zofia Radzikowska
 • Zofia Kwaśniewska
 • Hanna Zielińska
 • Michalina Czechnik
 • Paulina Rożak
 • Oliwia Taraska
 • Aleksandra Kowalczyk
 • Anna Ratajczak
 • Radosław Pender
 • Marceli Klawiński
 • Alicja Szlachcikowska
 • Zofia Nowak
 • Marta Tabaczyńska
 • Julia Nowak
 • Kacper Pałęcki
 • Zofia Janiak
 • Nadia Kruk
 • Klaudia Ostrowska
 • Melania Najkowska
 • Julia Bulczyńska
 • Akompaniator na fortepianie – Oskar Falkowski

ks. Hubert Staszak

AdminS

konferencja

 

 

 

                        

                        Konferencja

 

     

 

             

 

 

Co to znaczy „Eklektyczna edukacja"?

W szkole zazębiają się wszystkie obszary, które mają wpływ na prawidłowy rozwój ucznia. Są to wychowanie, opieka, wspomaganie, indywidualizowanie, dostosowanie, dydaktyka, metody aktywizujące, współpraca, krytyczne myślenie, komunikacja, kreatywność, dyscyplina.... Uff, dużo tego!

Aby te wszystkie obszary połączyć, 21 i 22 października w hotelu Austeria Conference & Spa w Ciechocinku zorganizowano konferencję inaugurującą "Szkołę Ćwiczeń w Gminie Barcin".  Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli z: Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Organu Prowadzącego, czyli Gminy Barcin, partnera projektu Euro Innowacji, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji w Bydgoszczy, Biblioteki Publicznej w Barcinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie, Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczepanowie, Szkoły Podstawowej w Mamliczu, Szkoły Podstawowej im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich, Szkoły Podstawowej im. Karola Korczaka w Piechcinie, Zespołu Szkół w Dąbrowie, Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Zaproszenie zostało przyjęte przez prawie wszystkich gości i dzięki temu w konferencji wzięło udział 50 uczestników.

Spotkanie otworzyła i całość prowadziła koordynator projektu, pani Małgorzata Wiland.                

Na początku głos zabrali: Zastępca Burmistrza Barcina - pan Hubert Łukomski, koordynator z ramienia partnera Euro - Innowacje sp. z o.o.  - pani Lidia Kozłowska, konsultant z ramienia KPCN Bydgoszcz - pani Wiesława Kitajgrodzka oraz konsultant z ramienia UAM w Poznaniu - dr Krzysztof Wawrzyniak.

Naszymi prelegentami podczas projektu byli:

Prof. dr hab. Ewa Filipiak, która wygłosiła wykład pt. W kierunku zmiany kultury uczenia (się):tworzenie środowiska warunków dla rozwijania myślenia krytycznego.

Dr Marzena Żylińska, która przybliżyła nam wiedzę na temat: Metodyka dyskretna, czyli dlaczego powinniśmy odejść od kultury nauczania i stworzyć kulturę uczenia.

Pani Katarzyna Zajączkowska z wykładem na temat 4K - mój kompas w edukacji. Pani Katarzyna następnego dnia prowadziła warsztaty i pokazała konkretne narzędzia do pobudzania krytycznego myślenia i kreatywności u uczniów.

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Bielicka, która wygłosiła wykład pt. Językowa kąpiel w przedszkolu i szkole podstawowej - skarb, który należy odnaleźć. Następnego dnia pani profesor na warsztacie pt. A może porozmawiamy na lekcji języka polskiego o słoniu? przybliżyła metodę immersji i omówiła ją na konkretnych przykładach.

Pan Robert Preus, który poszerzył nasze kompetencje cyfrowe i wygłosił prelekcję na temat: Istota Escape Roomów.

Pani Agnieszka Badowska, która przyjechała do nas z wykładem pt. Pozytywna dyscyplina, jako metoda wychowawcza oparta na szacunku i miłości.

Wszystkie te wystąpienia zdecydowanie wpłynęły na zweryfikowanie postrzegania zadań szkoły, nauczyciela, rodzica.  Z dyskusji kuluarowych wynika wniosek, że nie będzie sukcesów dydaktycznych bez wsparcia wychowawczego, bez indywidualizacji, dostosowania treści i metod pracy, zmiany dotychczasowego podejścia.

Podczas konferencji nauczyciele każdego obszaru otrzymali konkretne wskazówki do dalszej pracy oraz bogatą bibliografię związaną z ich pracą. Każdy otrzymał materiały konferencyjne, w których zawarte są najważniejsze treści z wysłuchanych prelekcji.

Cenne są również rozmowy prowadzone podczas przerw - wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, pomysłów przebiegła w radosnej i życzliwej atmosferze, a w głowach aż wirowało od nowych doznań.

Marzena Wolska

 

     

AdminS

sniadanie

Dnia 13.10.2021r. uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w kolejnym działaniu z okazji Jubileuszu 35-lecia placówki. Mieli za zadanie przygotować drugie śniadanie z wykorzystaniem warzyw z wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Część uczniów przyniosła z domu zdrowe kanapki i przekąski, a część z zapałem przygotowywała je podczas lekcji. W efekcie klasy wraz z wychowawcami wspólnie zasiadły do drugiego śniadania. Kolorowe kanapki, pełne warzyw bogatych w witaminy, zachęcały do jedzenia. Podczas wspólnej dyskusji uczniowie przypomnieli sobie jak sposób odżywiania wpływa na nasze zdrowie, kondycję organizmu oraz zdolność do przyswajania wiedzy. Biesiadowanie sprawiło, że uczniowie poczuli więź i wspólnotowość z rówieśnikami z klasy. Na wielu twarzach pojawiły się szerokie uśmiechy. Większość biesiadników postanowiła kontynuować taki zwyczaj.

Anna Rucińska-Niesyn

AdminS

pasje

Podczas zajęć doskonalących umiejętności intelektualne, społeczne oraz te z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych uczniowie klasy szóstej i siódmej tworzą wspólny projekt graficzny w programie Canva. Nikodem i Antoni podczas wykonywania plakatów wykazują się kreatywnością i pomysłowością. Dzięki współpracy opartej na dobrych relacjach powstają ciekawe pomysły. Zajęcia te doskonale wpisują się w idee ruchu Budzących się Szkół, do którego nasza placówka w tym roku przystąpiła.

Anna Głowicka-Koczorowska, Arleta Nowak

AdminS

dziady

Według tradycji chrześcijańskiej 1 listopada obchodzić będziemy uroczystość Wszystkich Świętych, a następnie 2 listopada Zaduszki- dzień modlitwy za wszystkich zmarłych. Niektórzy wolą świętować modne w ostatnich latach Halloween, obecne w kulturze popularnej w wielu krajach świata. Pozostając w klimacie refleksji na temat sensu ludzkiego życia oraz jego kruchości, wraz z uczniami klasy 7c postanowiliśmy zapoznać się z "Dziadami" Adama Mickiewicza. Dziady to pogański obrzęd przywoływania duchów zmarłych, który ma korzenie w tradycji ludowej. Lekturze dramatu towarzyszył klimat zaciemnionej sali lekcyjnej i efektów świetlnych. Nastrój grozy potęgowały wypowiadane wspólnie kwestie chóru- "Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie?"

Utwór Mickiewicza ma wyraźnie przesłanie moralne. Wskazuje na konieczność liczenia się z konsekwencjami popełnianych czynów. Surowa moralność ludowa nakazuje, bowiem żyć uczciwie wobec innych i względem siebie. I taka refleksja w związku ze zbliżającymi się dniami "ku pamięci" jest wskazana nie tylko dla siódmoklasistów. Zachęcamy do lektury.

M. Korgul wraz z klasą 7c

AdminS

Konkurs

Czym zajmuje się nauczycielka języka polskiego w sobotnie przedpołudnie i co robi uczennica liceum? Jak na kobiety przystało zaspokajają swój głód piękna. Parafrazując, bowiem słowa Jana Parandowskiego pług wynaleziono, by zaspokoić głód chleba, a poezję, by zaspokoić głód piękna. Ta zaś jest stara jak świat i skończy się dopiero razem z nim.

Aby napaść się do syta, 23 października udałyśmy się do Inowrocławia na finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego “Trzech poetów”. Anna Ratajczak, uczennica pierwszej klasy liceum, choć nie zdobyła tym razem najwyższych laurów, wzbogaciła swój warsztat o cenne wskazówki i doświadczenia. Recytacją wiersza K. K. Baczyńskiego “Niebo złote Ci otworzę…” rozpętała prawdziwą ucztę emocji, powodując spontaniczne wybuchy wzruszeń. Słowem żywym poruszyła fasady murów biblioteki i zajrzała w najgłębsze zakamarki duszy słuchaczy.

Aniu- gratuluję występu w finale! Liczę na kolejną poetycką podróż.

M. Korgul

AdminS

spotkanie

20 października o godz. 9:00 w świetlicy budynku przy ulicy Polnej odbyło się w ramach Tygodnia Mediacji spotkanie z zawodowymi kuratorami sądowymi: panią Agatą Kuczmą – Oleksów oraz panem Ryszardem Kobylarzem. Goście opowiedzieli nam o tym, co trzeba zrobić, żeby zostać kuratorem sądowym i opisali specyfikę pracy w tym zawodzie. Wyjaśnili również, jakie przepisy obowiązują młodzież w wieku 13 – 18 lat. Była okazja zapoznać się z konsekwencjami łamania prawa przez nastolatków oraz dowiedzieć się, jakie kary (środki wychowawcze) stosuje sąd wobec nieletnich. Teraz pozostało jedno zadanie – podzielić się tą wiedzą z koleżankami i kolegami w klasie.

AdminS

jesieb

Jesień zawitała również na nasze zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i polisensoryczne. Badamy i odkrywamy jej różnobarwne kolory, zapachy i kształty. Paula, Magda i Natalia świetnie się przy tym bawią pod bacznym okiem swoich Pań.

 

AdminS

Światowy Tydzień Mediacji w Zespole Szkół w Barcinie rozpoczęliśmy od poniedziałkowej wizyty w Sądzie Rejonowym w Mogilnie. Po dotarciu na miejsce zasiedliśmy w ławach największej z sal rozpraw. Wszystko robiło na nas duże wrażenie. Powitani zostaliśmy przez Zastępcę Prezesa Sądu, która bardzo ciekawie opowiedziała o gmachu. Zapoznała nas z wydziałami sądu i najciekawszymi sprawami, jakie się tam toczą. Chętnie pytaliśmy m.in. o to ile rocznie wpływa do sądu spraw dotyczących młodzieży, jakie to są wykroczenia i jakie zapadają wyroki. Następnie spotkaliśmy się z panią Anną Krasicką- mediatorem z prokuratury w Mogilnie i Inowrocławiu. Przybliżyła nam ona istotę mediacji, wyjaśniła, w jakich przypadkach wypracowana ze skonfliktowanymi stronami ugoda zastępuje wyrok, a także wartości, jakie powinny cechować dobrego mediatora. To był bardzo udany wyjazd.

Przedstawiciele klas VII, VIII i LO

AdminS

skrzynka

Z czytaniem jest czasem tak jak z jedzeniem – nie spróbujesz, ale już ogłaszasz, że tego nie tkniesz.

20 października można było wziąć udział w kolejnej akcji zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: Książka ze skrzyni. Każdy chętny mógł wylosować dla siebie książkę i sprawdzić, czy mu „zasmakuje”. W skrzynkach czekały 63 pozycje owinięte tak, by nie można było odczytać tytułu ani autora. Wystarczyło kilka przerw, żeby nie została już ani jedna z nich. Dodatkową zachętę stanowiły cukierki i jabłka – dla każdego biorącego udział w akcji.

Potencjalny czytelnik otrzymał prostą instrukcję:

- losujesz książkę >>>zabierasz ją do domu >>> czytasz minimum 10 stron i:

 • jeśli się Tobie spodoba >>> czytasz ją do końca >>>oddajesz po przeczytaniu >>> wystawiasz ocenę, przydzielając gwiazdki;
 • jeśli się Tobie nie spodoba >>> oddajesz ją do biblioteki >>> zaznaczasz w ankiecie powód swojej decyzji.

Wielu uczniów po raz pierwszy wypożyczyło tego dnia książkę, która nie była zadaną lekturą. Mam nadzieję, że chociaż część z nich stwierdzi, że czytanie wcale nie jest złe. Niektórzy od razu udali się do nowopowstałego Kącika Relaksu z Książka i zabrali się do „smakowania”. Oczywiście, teraz pozostaje liczyć, że większość dotrwa do ostatniej strony, a potem … sięgnie po więcej.

Bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji członkom Koła Przyjaciół Książki, a przede wszystkim Roksanie Kistowskiej z kl. 3LO i Weronice Bereźnickiej z kl. 8d.

Hanna Robaczewska

AdminS

mapa

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Jedną z akcji zrealizowanych w budynku przy ul. Polnej był konkurs skierowany do klas VI-VIII pod hasłem: „Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki”.

Zadanie polegało na przygotowaniu czytelnej instrukcji (graficznej, rysunkowej lub słownej), dzięki której bez trudu będzie można dotrzeć z danej sali do biblioteki szkolnej.

Efekt pracy miał być zaprezentowany przy sali (np. na drzwiach). Swoje dzieło należało podpisać hasłem głównym konkursu. Forma i technika mogły pozostać dowolne.

18 października komisja w składzie: p. Agnieszka Korzempa, p. Marta Wilk-Wierzbińska i Julia Kęsicka obejrzała mapki zawieszone na drzwiach poszczególnych sal.

Wszyscy uczestnicy zdecydowali się na formę graficzną i naprawdę ciekawie ujęli trasy prowadzące do biblioteki. Prace różniły się zawarciem szczegółów, użytym narzędziem (były pisaki, kredki, ołówek), przejrzystością, a także wykończeniem. Trudno było przyznać miejsca na podium...

Ostatecznie jury zdecydowało, co następuje:
1 miejsce - klasa 6a (sala 23)
2 miejsce - klasa 7c (sala 26)
3 miejsce - klasa 8a (sala 3)


Wyróżnienia: klasy 7a, 8d, 8e.


21 października przedstawiciele klas odebrali dyplomy i nagrody.

Dziękuję za wzięcie udziału w konkursie! Gratuluję pomysłów!

Teraz, kiedy już zostały opracowane trasy do biblioteki, nie pozostaje nic innego, jak z nich korzystać.

Hanna Robaczewska

AdminS

dkk

Drużyna DKK składająca się z uczniów klasy 3c pierwszy raz w nowym roku szkolnym wzięła udział w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki. W tym celu udaliśmy się do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin. Pani Joanna Kujawa - Drozdowska omówiła wspólnie z nami dwie książki "Droga do Nobla. Historia Marii Skłodowskiej - Curie" oraz "Edison - o wielkim wynalazcy". Każdy z nas wybrał jedną z nich i sumiennie przeczytał. Obie pozycje były niezwykle ciekawe. Przybliżyły nam sylwetki wspaniałych odkrywców, a przygotowane zajęcia wzbogaciły wiedzę. Jeżeli chcecie poznać historię marzeń, pasji, wytrwałości i poświęcenia, to z pewnością spodobają się Wam książki autorstwa Ewy Nowak. Zachęcamy do przeczytania!

Uczniowie klasy 3c wraz z wychowawczynią

AdminS

 Balczewa

19 października br. uczniowie klasy 2b i 2c wraz z wychowawcami i opiekunami pojechali na wycieczkę do Balczewa k. Inowrocławia, gdzie znajduje się firma Plast - Mar. Zakład specjalizuje się w recyklingu odpadów, stosując nowoczesne technologie. Dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych, których celem było pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, przypomniały sobie zasady segregowania śmieci, oraz poznały etapy przetwarzania tworzyw sztucznych w ekologiczny sposób. Każde dziecko otrzymało w prezencie kilka doniczek- wyprodukowanych na miejscu, smycz z logo firmy oraz wspólne zdjęcie całej klasy. Wizyta w zakładzie połączona była z okoliczną atrakcją - spacerem ścieżką edukacyjno - przyrodniczą w lesie “Balczewo - Rejna”. Wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń! Zapraszamy do galerii zdjęć :)

Organizatorki

AdminS

E

18 października na lekcjach religii uczniowie naszej szkoły włączyli się do udziału w ogólnoświatowej akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” dla jedności i pokoju. Dzieci biorące udział w akcji na całym świecie miały za zadanie odmówić dziesiątkę różańca świętego.