AdminS
|

Świetlica szkolna ogłasza świąteczny  konkurs dla klas I – VI  pt.  „Najdłuższy łańcuch”

Organizator: nauczyciele świetlicy

 Warunki uczestnictwa:

     a. konkurs przeznaczony jest dla klas I – VI

     b. polega na tym, aby wykonać łańcuch choinkowy o minimalnej długości  10 m

Cele konkursu:

     a. pobudzanie aktywności twórczej uczniów

     b. uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

     c. kultywowanie tradycji świątecznych

Zadanie konkursowe:

Uczniowie każdej klasy biorącej udział w konkursie wykonują jak najdłuższy łańcuch  choinkowy.

Ocena prac: 5-cio osobowa komisja w składzie:

     - Dyrektor

     - przedstawiciel RSU

     - przedstawiciel Rady Rodziców

    - przedstawiciel pracowników szkoły spoza grona pedagogicznego

Kryteria oceny:

     a. długość łańcucha

     b. estetyka wykonania

Prezentacja prac: wszystkie dostarczone prace zostaną zaprezentowane na holu szkoły i będą ozdobą okresu świątecznego.

Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do czwartku 14.12.2017r.

AdminS
|

kalendarzGrupa uczniów z Klubu Lingwistycznego pod kierunkiem p. Eweliny Ziętek i p. Izabelli Forgiel
OGŁASZA KONKURS na najbardziej oryginalny i pomysłowy KALENDARZ ADWENTOWY/ Adventskalender
Głównym celem konkursu jest rozbudzanie potencjału twórczego oraz poznanie adwentowych i bożonarodzeniowych tradycji w krajach niemieckojęzycznych.
Zasady konkursu:
Uczniowie wykonują kalendarz adwentowy:
- samodzielnie,
- według własnego pomysłu,
- dowolną techniką.
Każdy kalendarz powinien zawierać 24 elementy symbolizujące długość trwania Adwentu. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
Termin składania prac : 15.12.2017r.
Technika : dowolna
Wystawa praca: 18.12.2017r w Zespole Szkół w Barcinie.
W przypadku pytań proszę kontaktować się z p.Eweliną Ziętek lub p.Izabellą Forgiel 
Uwaga!!!
Praca będzie oceniana w trzech grupach: klasy I-VI, klasy VII i II-III gimnazjum oraz LO.

Klub lingwistyczny

AdminS
|

Elżbieta 21. Organizatorami konkursu są panie Joanna Boguszewska i Agnieszka Safijan.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI.
3. Zadaniem uczniów jest napisanie listu z życzeniami świątecznymi do Królowej Elżbiety II i dołączenie do niego pracy plastycznej związanej z tematem listu.
4. Ze wszystkich prac zostanie wybranych 5 najlepszych i wysłanych bezpośrednio do Królowej.
5. Prace należy złożyć do piątku 8 grudnia u nauczycieli języka angielskiego.
6. Oto kilka wskazówek:
List powinien być napisany odręcznie w języku angielskim.
Rozpocznij go od zwrotu Your Majesty, co oznacza Wasza Królewska Mość.
Po raz drugi i kolejny zwracamy się  Madam.
List do Królowej Elżbiety wypada zakończyć zwrotem: 'I have the honour to be, Madam, Your Majesty's humble and obedient servant'.  . Yours sincerely, i na końcu Twój podpis.

AdminS
|

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu rzeźbiarskiego jest Pałucka Pracownia Rzeźby działająca przy Żnińskim Domu Kultury.
2 Celem konkursu jest upowszechnianie sztuki ludowej Pałuk.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół, placówek oświatowych i ośrodków upowszechniania kultury oraz dorosłych z terenu powiatu żnińskiego.
2. Uczestnicy startują w pięciu kategoriach:
- rodziny z dziećmi do lat 8
- dzieci 9-12 lat
- młodzież 13-16 lat
- młodzież od 17 lat i dorośli
- grupy maksymalnie 3-osobowe(z wyłączenie prac przygotowanych przez rodziny z dziećmi do lat 8- osobna kategoria)
3. Uczestnicy przygotowują szopkę bożonarodzeniową, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, którą należy dostarczyć do Żnińskiego Domu Kultury do piątku 1 grudnia 2017 r. wraz z wypełnioną i podpisaną KARTĄ ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIEM(odbiór u Pani Urszuli Osuch lub ks. Marcina Zaborowicza).
4. Szopka może być wykonana z następujących materiałów:
- glina
- kora
- drewno
- modelina
- masa solna
(wykluczone są gotowe, plastikowe elementy, np. figurki)
III. Komisja konkursowa
5. Wykonawców oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
6. W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
7. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- estetykę projektu,
- oryginalność pomysłu,
- nawiązanie do tradycji,
- dobór materiałów, 
- zgodność z wymogami regulaminu.
8. Żniński Dom Kultury zorganizuje wystawę pokonkursową.
IV. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród:
1. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy odbędą się 8 grudnia(piątek) 2017r. o godzinie 17.00 w Żnińskim Domu Kultury.

V. Postanowienia końcowe:
1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystywanie tych informacji w relacjach z przebiegu imprezy zamieszczony w mediach i Internecie.
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.
VI. Biuro Organizacyjne Konkursu
Żniński Dom Kultury
ul. Pocztowa 15
88 400 Żnin
Tel: (0-52)3020517
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AdminS
|

 1. Organizator:  Ks. mgr Marcin Zaborowicz i pani mgr Urszula Osuch.
 2.  Cele Konkursu:

1.     Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o historii prymasostwa w Polsce oraz o życiu i działalności Prymasów Polski

2.      Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

3.     Prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości dzieci i młodzieży.

3.     Kategorie i prace konkursowe:

         kategoria : uczennice/uczniowie klas IV – VII  - Wiersz

 • Na odwrocie każdą pracę należy podpisać.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, jakość, oryginalność, stopień zaangażowania Przewiduje się po 3 nagrody w danej kategorii konkursowej: dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na: – przetwarzanie danych osobowych
 •  Polecana strona internetowa: prymaspolski.pl.

 

 1. Organizator:  Ks. mgr Marcin Zaborowicz i pani mgr Urszula Osuch.
 2.  Cele Konkursu:

1.     Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o historii prymasostwa w Polsce oraz o życiu i działalności Prymasów Polski

2.      Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

3.     Prezentacja i popularyzacja literackiej twórczości dzieci i młodzieży.

3.     Kategorie i prace konkursowe:

         kategoria : uczennice/uczniowie klas IV – VII  - Wiersz

 • Na odwrocie każdą pracę należy podpisać.
 • Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, jakość, oryginalność, stopień zaangażowania Przewiduje się po 3 nagrody w danej kategorii konkursowej: dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na: – przetwarzanie danych osobowych
 •  Polecana strona internetowa: prymaspolski.pl.
AdminS
|

Regulamin konkursu „Quiz Podróżniczy”

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Otwarte Umysły” i Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin.
 2. Quiz jest opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia „Otwarte Umysły”, Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w ramach projektu „Podróże małe i duże nie tylko w literaturze”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
 3. Konkurs trwać będzie od 6 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r.
 4. Celem konkursu jest
Czytaj więcej: Regulamin oraz pytania do konkursu „Quiz...
AdminS
|

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

 

Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św. Brata Alberta

„Święty Brat Albert uczy nas miłości miłosiernej”

REGULAMIN

 1. Organizator na szczeblu szkolnym: p. mgr Urszula Osuch i ks. mgr Marcin Zaborowicz
 2. Cel ogólny konkursu: przybliżenie osoby i dzieła św. Brata Alberta.
 3. Cele szczegółowe: popularyzacja i pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności św. Brata Alberta, kształtowanie postawy miłości miłosiernej wobec najbardziej potrzebujących, kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozbudzenie wśród uczniów uczuć patriotycznych, budowanie postaw etycznych, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych u dzieci, rozwijanie współpracy miedzy szkołami.
 4. Zasady konkursu: w konkursie uczestniczą uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Czytaj więcej: Archidiecezjalny Konkurs z okazji Roku Św....
AdminS
|

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla klas I-III
,,NAJPIĘKNIEJSZY WIDOK DLA MOICH OCZU ‘’
W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ Z OKAZJI DNIA BIAŁEJ LASKI 
,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE’’

1. Organizatorzy: nauczyciele p. Iwona Goździk i p. Karolina Moritz
2. Cele konkursu: 
Uświadomienie roli wzroku w codziennym funkcjonowaniu.
Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo.
Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej. 
3. Tematyka konkursu: Prace powinny być związane z tym, co widzą dzieci i co najbardziej im się podoba.
4. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III.
5. Technika prac: dowolna.
6. Format prac: A-4.
7. Termin składania prac: Prace należy dostarczyć do 26 października do p. I.Goździk (świetlica) lub p. K.Moritz.
8. Liczba prac: uczeń może złożyć jedną pracę konkursową.
9. Ocena prac: Prace oceni komisja powołana przez organizatorów.
10. Opis prac: Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana – imię, nazwisko i klasa.
11. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

AdminS
|

Organizatorem konkursu „DAJESZ SMARTFON’A DAJ MAPĘ” jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Konkurs został objęty patronatem medialnym przez Telewizję Polską S.A. Oddział w Bydgoszczy.

Konkurs skierowany jest do dwu lub trzy osobowych zespołów, w skład których może wejść uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wraz z rodzicami/prawnymi opiekunami.

Główne cele konkursu to: zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, wzmocnienie więzi rodzic-dziecko, a także przekazanie uczniom zasad bezpiecznego korzystania ze smartfonów. 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Regulamin

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 3

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 1

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 4

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/ico27_pdf_grey.gif 

Załącznik nr 2

AdminS
|

Zapraszamy wszystkich uczniów oraz absolwentów szkoły do udziału w konkursie na projekt logo Zespołu Szkół w Barcinie. Do wygrania nagroda w postaci vouchera w wysokości 100 złotych. Prace należy wysyłać do 10 października br. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

 Zachęcamy do udziału w konkursie

AdminS
|

1.           

 1. Organizatorami konkursu jest Rada Samorządu Uczniowskiego oraz panie uczące języka    
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI.
 3. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2017 (środa).
 4. Aby wziąć udział w konkursie, uczeń musi posiadać telefon komórkowy z aplikacją odczytującą kody QR oraz dostęp do Internetu.
 5. W tym dniu, podczas jednej przerwy międzylekcyjnej (8:45-8:55), uczniowie będą szukać na terenie szkoły (wyłączając teren hali i basenu) ukrytych kodów. Po zeskanowaniu kodu telefonem komórkowym uczeń otrzyma wiadomość w języku angielskim, do którego nauczyciela lub pracownika szkoły udać się po odbiór słodkiej nagrody. Przy odbiorze nagrody należy pokazać nauczycielowi wiadomość na telefonie i oddać znaleziony kod.
 6. Każdy uczeń może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 7. Telefonów komórkowych można używać tylko w środę 12 kwietnia podczas przerwy 8:45-8:55 wyłącznie w celu konkursowym.
 8. UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU SZKOŁY, NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ KULTURALNIE I NIE BIEGAĆ PO SZKOLE.
 9. Ilość przewidzianych kodów: 30.

 

1.

AdminS
|

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym Wydawnictwa "Nasza Księgarnia".

Tegoroczna edycja organizowana jest w dwóch kategoriach wiekowych:

dla uczniów klas I - III szkół podstawowych

dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Zadaniem konkursowym w pierwszej kategorii wiekowej będzie wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat związany z książką Grzegorza Kasdepke "Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki", a dla uczniów klas IV-VI - praca pisemna w oparciu o książkę "Dom nie z tej ziemi" Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby.

Ocenie jury zostaną poddane oryginalność pracy, pomysłowość oraz wkład twórczy, a w przypadku drugiej kategorii wiekowej także wyobraźnia i biegłość językowa.

Na laureatów literackich zmagań czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzca każdej kategorii  otrzyma w nagrodę laptopa, a autorzy wyróżnionych prac – tablety. Ponadto Wydawnictwo "Nasza Księgarnia" nagrodzi biblioteki  laureatów pulą książek, odpowiednio o wartości 5 000 i 3 000 złotych.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Instytut Książki, zaś patronat medialny Głos Nauczycielski i Życie Szkoły

Konkurs trwa od 31 marca do 30 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej. Zapraszmy :-)

 Elżbieta Dolatowska, Sylwia Gwizdała

AdminS
|

wiosnaSzkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie  zaprasza do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym „Wiosna w obiektywie”. Zadanie konkursowe polega na artystycznym ujęciu za pomocą fotografii zjawisk przyrodniczych. Do udziału zapraszamy: uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Regulamin Konkursu do pobrania TUTAJ

AdminS
|

matma

9 marca w naszej szkole organizowany będzie Interaktywny Konkurs Matematyczny.

Koszt udziału w konkursie wynosi 9 zł. Chętne osoby powinny zgłosić się do wtorku  7 marca do swoich nauczycieli matematyki a uczniowie klas 2 i 3 do wychowawców klas.

Maks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6.

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu. 

Tutaj możecie zobaczyć zadania z poprzednich lat   

http://www.mogalo.pl/gry 

Potrenujcie i zgłaszajcie się na konkurs :-)

Warunki konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym uczestników jest samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, przez 60 minut. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu.
 2. Zawody będą  realizowane w sali informatycznej, na komputerze z dostępem do Internetu.
 3. Dostęp do zadań konkursowych będzie możliwy po uzupełnieniu przez ucznia formularza konkursowego, do którego pojawi się link na stronie www.mogalo.pl w dniu konkursu. W formularzu konieczne będzie uzupełnienie informacji takich jak: imię, nazwisko, klasa ucznia oraz hasło szkoły. Szkolny Koordynator Konkursu osobiście wpisuje tylko hasło szkoły w formularze konkursowe uczestników.
 4. Każdy uczestnik jednorazowo może przeznaczyć maksymalnie 60 minut na rozwiązywanie zadań. W tym czasie może grać dowolną ilość razy, w celu uzyskania jak najwyższej sumy najlepszych wyników w obu grach.
 5. Wyniki konkursu zostaną przekazane na adres e-mail Szkolnego Koordynatora Konkursu, najpóźniej do 2 tygodni po konkursie.
 6. Regulamin do wydruku można pobrać => tutaj <=
 7. Informacje o nagrodach można znaleźć => tutaj <

 

Koordynator konkursu Sylwia Gwizdała

AdminS
|

I. Cele konkursu
Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
Doskonalenie znajomości języka angielskiego
Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem Szkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego są nauczyciele j. angielskiego p. Joanna Boguszewska, p. Agnieszka Safijan i p. Katarzyna Kuźmińska.
III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy VI,V i VI
IV. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs odbędzie się 8 marca 2017 roku w godzinach:
klasy IV - 15:00
klasy V -15:15
klasy VI - 15:30
Uczniowie biorący udział muszą poprawnie zapisać dwukrotnie przedyktowany przez lektora tzw. "native speakera" tekst. Tekst będzie zawierał 30 -50 słów. Sprawdzana będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.
V. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
VI. Jury:
Nad prawidłowością przebiegu dyktanda czuwać będzie jury w składzie p.Joanna Boguszewska, p.Agnieszka Safijan i p. Katarzyna Kuźmińska.